Členovia cechu

Ing. arch. Zuzana Borišová

Hviezdoslavova 1, 902 01 Pezinok
0908 956 608
zuza.borisova@gmail.com

Mgr. Ľudovít Ďureje

Kalinčiakova 2, 900 01 Modra
0905 718 204
ludovit.dureje@zoznam.sk

Peter Ďureje – cechmajster

Súkennícka 2, 900 01 Modra
+421 907 166 675
muzdavu@gmail.com
http://keramikadureje.sk

Zlatica Ďureje

Súkennícka 2, 900 01 Modra
0905 388 549,
zdureje@gmail.com

Branislav Gahér

Hlavná 45, 951 85 Skýcov,
0907 785 037
branislav.gaher@zoznam.sk

Martina Gahérová

Hlavná 45, 95185 Skýcov


Ján Granec

Malacká cesta 17, 902 01 Pezinok


Mgr. art. Gabriela Godová
MgA. Milan Hanko


0914269516
hanko.design@gmail.com
www.milanhanko.com

Oskar Hanusek

Cajlanská 177, 902 01 Pezinok
0905 831 809
oskar.hanusek@stonline.sk

Mária Hanusková

Cajlanská 177, 902 01 Pezinok


Drahoslav Chalány

Rázusova 39, 902 01 Pezinok


Mgr. art. Lubo Michalko

Kvetoslavov 301, 93041
+421907382169
lubo.michalko@gmail.com
http://lubomichalko.com

Ľubomír Ondris

Kolónia 524/76, 905 01 Senica


Michal Petráš

Štúrova 113, 900 01 Modra


Ľuboslav Pohronský

Pezinská 47, 900 21 Svätý Jur


Marián Polonský

Štefánikova 31, 811 05 Bratislava
02 524 932 03

Vladimír Raždík

Majakovského 31, 902 01 Pezinok
0905 391 82
vladorazdik@gmail.com

Jozef Suchoň

Nová 69, Slovenský Grob
033 647 83 95

Mgr. art. Ján Ševčík

Ulica 1. mája 16, 900 01 Modra,
0902 402 190
sevcikjano@gmail.com

Ľuboš Šimonovič
Ján Viglaš

Bernolákova 3, 900 27 Bernolákovo

jan.viglas@gmai.com

Róbert Walter

Podhorská 23, 900 01 Modra
033 647 36 45