20 rokov Cechu slovenských keramikov

Pri významnej príležitosti 20. výročia Cechu slovenských keramikov, bola dňa 17. septembra v priestoroch
zlatomoraveckého múzea slávnostne otvorená výstava rôznorodej dekoratívnej, úžitkovej a záhradnej
keramiky.
Na vernisáži výstavy s príznačným názvom „20 rokov Cechu slovenských keramikov“ privítal hostí a
prítomných riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre Mgr. Anton Števko. Po úvodných slovách vyzval Máriu
Kukučkovú a Veroniku Gábrišovú zo Základnej umeleckej školy, aby zahrali ľubozvučné melódie na klavíri a
husliach.
Prítomných privít al aj cechmajster Peter Ďureje, ktorý zároveň poďakoval za možnosť realizovať túto
výstavu v priestoroch nášho múzea. Ako sám povedal, Cech má 20. rokov (bol založený v roku 1994 v
Modre), zakladateľom bol jeho otec Ľudovít Ďureje a akademický sochár Marián Polonský, podcechmajster
Oskar Hanusek, Bohuslava Bázliková ako hlavná kontrolórka a všetci nadšenci keramiky, ktorých je v Modre
a okolí pomerne dosť, z čoho práve vychádzalo skrsnutie myšlienky založenia cechu. Jeho cieľom je
zachovávanie tradícií a podpora výroby tradičnej ľudovej keramiky s prihliadnutím na osobitosti jednotlivých
regiónov.
Podľa Petra Ďurejeho cech združuje 25 členov, pričom každý z týchto umelcov má svoju charakteristickú
tvorbu. Výnimočnosť keramiky spočíva v tom, že jej nadšencom a tvorcom otvára možnosti nájsť si svoj
vlastný štýl, spôsob a polohu.
Ukážky jedinečnej a pestrej tvorby nielen na vernisáži prítomných keramikárov (Branislav Gahér, Martina
Gahérová, Mgr. art. Ján Ševčík, Mgr. art. Ľubo Michalko, Peter Ďureje) si môžete osobne pozrieť na výstave,
ktorá potrvá do 30. novembra 2014. Všetci ste srdečne vítaní!

Čarovná výstava keramiky

Pridaj komentár