Deň detí

Pozývame všetky deti aj ich rodičov dňa 28. mája 2016 na akciu s názvom Deti v hline – hlina s deťmi. Akcia sa bude konať na nádvorí ZUŠ, Štúrova 54 v Modre, pri príležitosti medzinárodného dňa detí, od 13:00 – 20:00. Pre deti budú pripravené tvorivé dielne: modelovanie, točenie na keramickom kruhu,… pod vedením majstrov, keramikov. Navečer bude prebiehať pálenie v raku piecke. Organizátorom je Cech slovenských keramikov za podpory mesta Modra, Mestského kultúrneho strediska v Modre, Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru a Základnej umeleckej školy v Modre.

 

plagat_A3