Pozvánka na snem 2016

Pozvánka na zasadnutie snemu Cechu slovenských keramikov

Miesto konania: Pivnica U Pradeda, Štúrova 79, 900 01 Modra
Čas konania: 17:30
Dátum konania: 04.03.2016, piatok
Program snemu:

  1. Deň detí, Modra – akcia CSK, k dátumu 28.05.2016
  2. Výlety Gmunden, Kunštát (možno)
  3. Slávnosť hliny, Modra 2016 – malý workshop
  4. Snaha o vybavenie výstavy v Múzeu Ľudovíta Štúra, Modra – p. Walterovi, k výročiu 80. narodenín
  5. Krátke portfólio jednotlivých členov – nachystanie na www.cechkeramikov.sk, na základe ktorého by sa riešila prezentácia CSK a medzinárodná komunikácia (Gmunden, Kunštát, Paríž)
  6. Nový záujemca o členstvo v cechu – Andrej Frič, keramik z Viničného
  7. Snaha o vybavenie grantu na spolufinancovanie knihy – p. Polonskému, k výročiu 75. narodenín mesto Modra chystá knihu
  8. Administratívne záležitosti: členské 2016, doterajší stav financií ku dňu snemu,…