Pozvánka na snem cechu

Pozývame všetkých členov cechu na prvý snem v roku 2014.

Miesto konania: Pivnica U Pradeda, Štúrova 79, 900 01 Modra

Čas konania: 17:00

Dátum konania: 22.03.2014, sobota

Program snemu:

1. Administratívne záležitosti

2. Plán akcií CSK na rok 2014

3. Prerokovanie návrhu nového loga Cechu slovenských keramikov

Pridaj komentár