Zápisnica zo zasadnutia snemu 22.3.2014

Vec:    Zápisnica zo zasadnutia snemu Cechu slovenských keramikov

 

Miesto konania:          Pivnica U Pradeda, Štúrova 79, 900 01 Modra

Dátum konania:          22.03.2014, 17:00

Zúčastnilo sa:             10 členov (viď. prezenčná listina)

Ospravedlnili sa:         Bohuslava Bázliková, Drahoš Chalány, Ján Granec, Mária Hanúsková, Martina Gahérová, Dana Kopálová

Snem viedol:              Cechmajster Peter Ďureje

 

 

Schválený program snemu:

1.         Grafické záležitosti – logo CSK

2.         Plán akcií CSK na rok 2014

3.         Administratívne záležitosti

4.         Úprava Artikul CSK

5.         Rôzne

 

Boli prijaté:

1.         Schválenie nového loga CSK, vytvorené Lubom Michalkom

 

2.         Plán akcií na rok 2014:

I. Jubilejná výstava CSK v Hornej bráne v rámci podujatia Slávnosť hliny – Keramická Modra 2014 (5. – 6. septembra 2014), miesto výstavy dohodnuté na 90%.

II. Výstava v rámci podujatia Keramické trhy, Pezinok (13. – 15. júna 2014), v pivničných priestoroch ZUŠ Eugena Suchoňa. Bude o tom rokovanie s primátorom Pezinka Mgr. Oliverom Solgom.

III. Výročná brožúra – vydanie v rámci podujatia Keramických trhov v Pezinku, spolupráca s Malokarpatským múzeom v Pezinku.

 

3.         Doplatenie členského príspevku za rok 2014.

Oboznámenie členov CSK o založení bankového účtu v ČSOB.

Návrh na vytvorenie Certifikátov pre nových členov CSK.

 

4.         Zmena stanov: Artikuly Cechu slovenských keramikov, hlasovaním členov rady CSK

– úprava znenia v článku 5: Členstvo zaniká:

doplnenie bodu c/ úmrtím alebo zánikom právnickej osoby

vyškrtnutie bodu d/ v prípade neuhradenia členského príspevku po dvoch rokoch

Upravené Artikuly s novým logom Cechu slovenských keramikov budú poslané na Ministerstvo vnútra cez pána Ladislava Kopála.

 

5.         Vybavovanie dotácií – možnosti:

– Mestská kultúrna komisia v Modre, predseda: Branislav Manák

– Mesto Modra, primátorka mesta: Ing. arch. Hana Hlubocká

– Mesto Pezinok, primátor mesta: Mgr. Oliver Solga

– Bratislavský samosprávny kraj,  vybavuje sa v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku

 

V Modre, 22.03.2014                                                          Spísala: Ing. arch. Zuzana Borišová

Pridaj komentár